Μια κεραία J-Pole για τα 2m VHF                                                              Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Κατασκευάστε

μια πολυκατευθυντική κεραία με συμπεριφορά λίγο καλύτερη από

Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνονται όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες για την κατασκευή της εν λόγω κεραίας.

jpole photo 1

jpole photo 1

Τι θα χρειαστείτε από υλικά ...

και εργαλεία ...

  1. Φλόγιστρο, για τη συγκόλληση των εξαρτημάτων
  2. Κασιτεροκόλληση σε σύρμα
  3. Πάστα-αλοιφή για τον καθαρισμό των επιφανειών των προς συγκόλληση εξαρτημάτων
  4. Κόφτη σωλήνων
  5. Μετροταινία για τη μέτρηση μηκών, ατσαλόμαλλο (ψιλό σύρμα κουζίνας) για την προεργασία των προς συγκόλληση επιφανειών κλπ

... έπεται συνέχεια με
κατασκευαστικές λεπτομέρειες, ρύθμιση στασίμων, θεωρία  λειτουργίας και...
μια έκδοση collinear (υπάρχει ήδη κατασκευασμένη) για περισσότερο κέρδος αλλά και
σχετικά links γι αυτούς που θέλουν να ψάξουν περισσότερο

73 de SV2DOF                                                                                                           Επιστροφή στην αρχική σελίδα