Ομοαξονικά                                                                           Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά ομοαξονικών καλωδίων


Εξασθένηση (Attenuation) σε dB / 100m

 

Συχνότητα σε MHz

Τύπος

10

30

50

100

145

200

400

435

500

1296

2320

3000

5000

RG-11 AU

2.2

4,0

 

7,5

 

11,0

 

 

19,0

 

 

60,0

 

RG-55

 

 

 

 

16,0

 

 

29,0

 

52,0

77,0

90,0

127

RG-58 CU

4.6

8,0

11,0

16,3

20,0

24,0

36,0

40,0

47,0

90,0

140

180

272

RG-142 AU

7.0

9,0

 

14,0

15,0

20,0

28,0

30,0

35,0

49,0

72,0

95,0

128

RG-174 U

12.0

17,0

 

29,0

34,0

45,0

55,0

60,0

70,0

110

175

220

325

RG-188 AU

12.0

17,0

 

28,0

32,0

40,0

 

58,0

68,0

113

165

268

 

RG-196 AU

22.0

27,0

 

43,0

 

62,0

95,0

 

102

 

 

300

 

RG-213 U

2.0

3,6

4,3

6,3

8,2

9,5

14,5

15,0

17,0

26,0

 

55,0

89,0

RG-213 US-100

1,8

2,45

3,2

 

5,9

 

 

10,1

 

21,1

 

 

 

RG-214 US

1,8

3,2

3,9

5,7

7,6

9,0

13,0

13,5

15,0

23,5

 

45,0

 

RG-223 U

4,0

7,0

 

13,0

18,5

20,0

30,0

34,0

38,0

60,0

85,0

100

151

RG-316 U

12,0

17,0

 

28,0

32,0

40,0

 

58,0

68,0

113

165

268

 

H100

 

2,1

2,8

 

4,9

 

 

8,8

 

16,0

23,0

 

 

H155

3,1

3,4

6,5

9,4

11,2

 

 

19,8

21,9

34,9

 

 

 

H500

1,3

 

2,9

4,1

 

 

8,7

 

 

17,4

24,1

 

 

Aircom-plus

0,9

 

 

3,3

4,5

 

7,4

7,5

 

14,5

21,5

25,0

34,1

Aircell-7

 

3,7

4,8

6,9

7,9

 

 

14,1

 

26,1

 

 

 

 CF1/4"Cu2Y

 

2,5

 

 

5,5

 

 

9,0

 

18,0

 

 

 

 CF3/8"Cu2Y

 

1,6

 

 

3,8

 

 

6,5

 

13,0

16,0

 

 

 CF1/2"Cu2Y

 

1,2

 

 

3,0

 

 

5,6

 

10,0

 

 

 

 CF5/8"Cu2Y

 

1,0

 

 

2,5

 

 

4,0

 

7,2

10,0

 

 

 TU-165

 

 

 

 

 

29,0

41,0

 

 

 

 

120

 

TU-300

 

 

 

 

 

17,0

25,0

 

 

 

 

75

 

TU-545

 

 

 

 

 

9,0

14,0

 

 

 

 

45

 

4/S-60

2,0

4,0

 

7,0

 

 

 

 

19,0

 

 

 

 

60-7-2

2,0

 

 

7,0

 

10,0

 

 

17,0

 

 

 

 

 

 

 

Ισχύς

--------------------------------------------------------------------------------
Μέγιστη ισχύς σε Watt (στην αντίστοιχη συχνότητα):
--------------------------------------------------

Τύπος  f/MHz:10   30   50  100  145  200  400  435  500 1296 2320 3000 5000
--------------------------------------------------------------------------------
RG-11 AU                             420  300                       95
RG-55         
όπως ο τύπος RG-223 U
RG-58 CU         550            240  125  100   90        49   31   30   20
RG-142 AU       3200           1500            850       460  320       175
RG-174 U         200             95   57   42             30   18   13
RG-188 AU        550            380            260       130   90        75
RG-196 AU                             85   57                       18
RG-213 U        2000            800  420  300  290            100   95   65
RG-213 US-100   2000            800  440  420  400       220  140        70
RG-214 US       2000            800  440  420  400       220  140        70
RG-223 U         950            300            200       100   68        40
RG-316 U         550            380            260       130   90        75
H100            2100           1000            530       300
H155          
όπως ο τύπος RG-58 CU
H500          
όπως ο τύπος H100
Aircom-plus   
όπως ο τύπος H100
Aircell-7       2960      850                            190
CF1/4"Cu2Y      2700           1200            750       400
CF3/8"Cu2Y      4700           2800           1200       680  520
CF1/2"Cu2Y      6400           2800           1600       850
CF5/8"Cu2Y      9000           4000           2300      1350  950
TU-165                               170  110                       32
TU-300                               660  450                      150
TU-545                              1700 1200                      370

 

 

 

Πρόσθετα

--------------------------------------------------------------------------------
Πρόσθετα στοιχεία:
------------------
             Εμπέ-                                                     Ωμική αντ.
             δηση                          Διαστάσεις      ακτίνα      DC/1000 m
Τύπος        Ζο(Ω) pF/m VF   ΔιηλΘωράκ. εσ./ διηλ./ εξ. κάμψης kgεσω./εξω.
--------------------------------------------------------------------------------
RG-11 AU       75   67  0,66 PE      60dB  1,2  7,3  10,3   50mm  13,9  22  4,1
RG-55  (+/-2%) 53,3 94  0,66 PE      100%  0,9  3,0   5,3   30mm   5,0
RG-58 CU       50  101  0,66 PE      60dB  0,9  2,95  5,0   25mm   4,0  39 13,5
RG-142 AU      50   95  0,7  PTFE    80dB  0,95 2,95  4,95
RG-174 U       50  101  0,66 PE      55dB  0,50       2,5
RG-188 AU      50   95  0,7  PTFE          0,51       2,7
RG-196 AU      50   95  0,7  PTFE          0,3        1,9
RG-213 U       50  101  0,66 PE      60dB  2,25 7,25 10,3  100mm  15,3   6  4,1
RG-213 US-100  50  101  0,66 PE      60dB  2,25 7,25 10,3   90mm  15,5   6  4,1
RG-214 US      50  101  0,66 PE      80dB  2,25 7,25 10,8                6
RG-223 U       50  101  0,66 PE      80dB  0,9  2,95  5,3
RG-316 U       50   95  0,7  PE            0,51       2,5               DC/100m
H100           50       0,84 PE/αέρα 100%  2,5  6,9   9,8  150mm  11,0
H155           50  100  0,79 PE/κυψ. 100%  2,5  3,9   5,4   35mm   3,9  1,5 1,7
H500           50   82  0,81 PE/κυψ. 80db  2,5  7,0   9,8   75mm  10,7
Aircom-plus    50   84  0,84 PE/αέρα 100%  2,7  7,2  10,3  100mm  15,0
Aircell-7      50   74  0,83 PE/αέρα 100%  1,85 5,0   7,3   25mm   7,2  ,86 ,85
CF1/4"         50            αφρώδες 100%             8,0
CF3/8"         50            αέρας   100%            15,0
CF1/2"         50            αφρώδες 100%            15,9
CF5/8"         50            αέρα    100%            23,0
TU-165         50   95  0,7  PTFE    100%  0,51       2,19
TU-300         50   95  0,7  PTFE    100%  0,93       3,58
TU-545         50   95  0,7  PTFE    100%  1,63       6,35
4/S-60         60   75  0,77 PE-κυψ. 50dB  1,4  4,9   7,0   60mm  59    12 11
60-7-2         60   85  0,66 PE            1,5  6,6   8,8

 

 

Αγωγοί

--------------------------------------------------------------------------------
Πρόσθετες πληροφορίες:
----------------------

Τύπος           Εσωτερικός αγωγός       Εξωτερικός αγωγός    Παρατηρήσεις
--------------------------------------------------------------------------------
RG-11 AU        7x0,4  Cu, εξελασμένος  Cu, ανοπτημένος       75 Ohm !
RG-55           1x0,9  Cu, επικασσιτερ. Cu, επικασσιτερ.      διπλή θωράκιση
RG-58 CU       19x0,18 Cu, εξελασμένος  Cu, επικασσιτερ.
RG-142 AU       1x0,99 St/Cu, επάργυρος Cu, επάργυρος         διπλή θωράκιση
RG-174 U        7x0,16 St/Cu, ανοπτημCu, επικασσιτερ.
RG-188 AU       7x0,17 St/Cu, επάργυρος Cu, επάργυρος
RG-196 AU       7x0,1  St/Cu, επάργυρος Cu, επάργυρος
RG-213 U        7x0,75 Cu, ανοπτημένος  Cu, ανοπτημένος       MIL
RG-213 US-100   7x0,75 Cu, ανοπτημένος  Cu-φύλλο+Cu-πλέγμα    MIL-C-17
RG-214 US       7x0,75 Cu, επάργυρος    Cu, επάργυρος         διπλή θωράκιση
RG-223 U        1x0,9  Cu, επάργυρος    Cu, επάργυρος         διπλή θωράκιση
RG-316 U        7x0,17 St/Cu, επάργυρος Cu, επάργυρος
H100            1x2,5  Cu, καθ./μαλακός Cu-φύλλο+Cu-πλέγμα    καθαρός
H155           19x0,28 Cu, καθαρός/μαλ. Alu-φύλλο+Cu-πλέγμα επικασ.
H500            1x2,5  Cu, καθ./μαλακός Cu-φύλλο+Cu-πλέγμα    καθαρός
Aircom-plus     1x2,7  Cu, καθ./μαλακός Cu-φύλλο+Cu-πλέγμα    καθαρός
Aircell-7      19x0,37 Cu, καθ./μαλακός Cu-φύλλο+Cu-πλέγμα    καθαρός
CF1/4"Cu2Y      1x                                            Cell-Flex
CF3/8"Cu2Y      1x                                            Cell-Flex
CF1/2"Cu2Y      1x                                            Cell-Flex
CF5/8"Cu2Y      1x                                            Cell-Flex
TU-165          1x0,51 Cu, επάργυρος    Cu, Σωλήν, καθαρ.     Ημιάκαμπτο
TU-300          1x0,93 Cu, επάργυρος    Cu, Σωλήν, καθαρ.     Ημιάκαμπτο
TU-545          1x1,63 Cu, επάργυρος    Cu, Σωλήν, εξελασμ.   Ημιάκαμπτο
4/S-60          1x1,4  Cu, επάργυρος    Cu,                   60 Ohm !
60-7-2          1x1,5  Cu, ανοπτημένος  Cu, ανοπτημένος       60 Ohm !

--------------------------------------------------------------------------------
Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν από τον Gerko, PE1OYF @ PE1OYF,
διορθώθηκαν και συμπληρώθηκαν από τον DJ5RH στις 16.04.1994
και αποδόθηκαν στα ελληνικά από τον SV2DOF.
--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Πίνακας AWG

 Πίνακας μετατροπής AWG σε Μετρικό σύστημα

AWG (αριθμός)

Ø [Inches]

Ø [mm]

Ø [mm2]

Αντίσταση [Ω/m]

4/0 = 0000

0.460

11.7

107

0.000161

3/0 = 000

0.410

10.4

85.0

0.000203

2/0 = 00

0.365

9.26

67.4

0.000256

1/0 = 0

0.325

8.25

53.5

0.000323

1

0.289

7.35

42.4

0.000407

2

0.258

6.54

33.6

0.000513

3

0.229

5.83

26.7

0.000647

4

0.204

5.19

21.1

0.000815

5

0.182

4.62

16.8

0.00103

6

0.162

4.11

13.3

0.00130

7

0.144

3.66

10.5

0.00163

8

0.128

3.26

8.36

0.00206

9

0.114

2.91

6.63

0.00260

AWG (αριθμός)

Ø [Inches]

Ø [mm]

Ø [mm2]

Αντίσταση [Ω/m]

10

0.102

2.59

5.26

0.00328

11

0.0907

2.30

4.17

0.00413

12

0.0808

2.05

3.31

0.00521

13

0.0720

1.83

2.62

0.00657

14

0.0641

1.63

2.08

0.00829

15

0.0571

1.45

1.65

0.0104

16

0.0508

1.29

1.31

0.0132

17

0.0453

1.15

1.04

0.0166

18

0.0403

1.02

0.823

0.0210

19

0.0359

0.912

0.653

0.0264

AWG (αριθμός)

Ø [Inches]

Ø [mm]

Ø [mm2]

Αντίσταση [Ω/m]

20

0.0320

0.812

0.518

0.0333

21

0.0285

0.723

0.410

0.0420

22

0.0253

0.644

0.326

0.0530

23

0.0226

0.573

0.258

0.0668

24

0.0201

0.511

0.205

0.0842

25

0.0179

0.455

0.162

0.106

26

0.0159

0.405

0.129

0.134

27

0.0142

0.361

0.102

0.169

28

0.0126

0.321

0.0810

0.213

29

0.0113

0.286

0.0642

0.268

AWG (αριθμός)

Ø [Inches]

Ø [mm]

Ø [mm2]

Αντίσταση [Ω/m]

30

0.0100

0.255

0.0509

0.339

31

0.00893

0.227

0.0404

0.427

32

0.00795

0.202

0.0320

0.538

33

0.00708

0.180

0.0254

0.679

34

0.00631

0.160

0.0201

0.856

35

0.00562

0.143

0.0160

1.08

36

0.00500

0.127

0.0127

1.36

37

0.00445

0.113

0.0100

1.72

38

0.00397

0.101

0.00797

2.16

39

0.00353

0.0897

0.00632

2.73

40

0.00314

0.0799

0.00501

3.44

 

Για να γίνει κατανοητό το σύστημα χαρακτηρισμού καλωδίων AWG (American Wire Gauge) θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

 

Το σύστημα αρίθμησης AWG είναι λογαριθμικό και λειτουργεί όπως οι υπολογισμοί με τα dB (ντεσιμπέλ).

 

Αντίσταση

 

Διάμετρος

 

Πηγή: Van den Hul                                                                                                                           Επιστροφή στην αρχική σελίδα