Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΥ.ΡΑ.Π.

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Πιερίας, σε Ετήσια Τακτική Γενική  Συνέλευση, την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, και σε περίπτωση μη απαρτίας, την επόμενη  Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Συλλόγου, στη Ν. Χράνη, με τα  παρακάτω θέματα: 

i. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. 

ii. Οικονομικός απολογισμός, έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. 

Σημείωση: Επειδή εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη Δευτέρα, καλούμε  τα μέλη να προσέλθουν οπωσδήποτε την επόμενη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:00  Παρακαλούμε τα μέλη να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (συνδρομές). Παρατήρηση: Η συνέλευση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις και οδηγίες που  αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας.