• Έκδοση
  • Λήψη 973
  • Μέγεθος αρχείου 141.91 KB
  • Ημερομηνία δημιουργίας 23 Οκτωβρίου 2018

A recommendation for all radio amateurs how to use the bands, as revised at the Interim Meeting Vienna 2016, effective 01 June 2016.